Per Ängskog
Radio Consulting

Knowledge Comes To Those Who Measure!

Om PARC

 

PARC grundades 2008 i syfte att erbjuda teknisk expertis inom radiomätteknik.

 

Trådlösa utmaningar

Idag krävs mycket speciella kunskaper för att kunna möta de ständigt nya utmaningar som en föränderlig omvärld framkallar. Vi hjälper våra kunder täcka de kunskapsluckar luckor som kan uppstå då världen blir mer och mer trådlös. Nyckeln till framgång ligger i att vi tidigt förstår vår kunds behov och kan visa vilken nytta vi kan tillföra.

 

Vi utför radiomätningar på uppdrag och kompetensutveckling för företagskunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedigen kompetens

Praktisk erfarenhet

Per Ängskog är Tekn. mag. i telekommunikationsteknik och har arbetat med radiomätteknik sedan början av 1990-talet. Han har verkat 10 år som konstruktör av mätsystem, projektledare och utbildare inom industrin. Sedan 2000 ger han kurser i radioteknik på Högskolan i Gävle.

 

Internationellt verksam

Han är Senior Member i IEEE och medverkar i standardiseringsorganet IEC:s tekniska kommitté TC77 för "High power transient phenomena".

 

Forskning

Sedan 2013 är Per Ängskog också knuten till Kungliga tekniska högskolan, KTH, som forskare och utbildare.