Per Ängskog
Radio Consulting

Knowledge Comes To Those Who Measure!

Myndigheter som arbetar med radiostörningar

 

Post och Telestyrelsen:

PTS bestämmer vilka frekvenser olika radiotjänster får använda i Sverige. Det är till PTS du ska vända dig om du vill ha tillstånd för att använda en radiosändare som har så kallad tillståndsplikt.


Elsäkerhetsverket:

Störningar orsakade av elektrisk (trådbunden) utrustning utreds av Elsäkerhetsverket. Enligt EMC-direktivet har du som användare av radiokommunikation rätt till störningsfri mottagning.


SEK Svensk Elstandard:

SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC.


 

Andra relaterade webbplatser

Teracom:

Teracom är de som sköter nätet för markbundna tv-sändningar, DVB-T. De arbetar även med rundradio, bl.a. DAB+ (den 'nya' digitalradiostandarden).


IEC:

The International Electrotechnical Commission. Världens ledande institut för standardisering inom elektroteknik.


IEEE:

The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Världens största professionella organisation för ingenjörer, forskare och andra verksamma inom el, elektronik och data.