Per Ängskog
Radio Consulting

Knowledge Comes To Those Who Measure!

Radiostörnings- mätningar

 

Styrsystem, inbyggda system, frekvensomriktare m.m. kan, om installationen inte är korrekt utförd, orsaka allvarliga problem - ibland till och med farliga felfunktioner på närbelägen elektronisk utrustning och olika trådlösa system.

 

Vi utför störningsmätningar on-site och hjälper till att lokalisera störningskällan.

 

Mer information om Radiostörningsmätningar fås på: per.angskog@parc.se

 

 

 

 

Vad kan vi erbjuda?

Vi erbjuder en komplett portfölj av tjänster inom radiomätningar, analys, förebyggande arbete och kompetensutveckling.

Vi mäter och karakteriserar er radiomiljö såväl för att lokalisera och identifiera befintliga störningar.

Genom mätningar på plats karakteriserar vi er radiomiljö för att ge underlag för att välja den bästa radiolösningen för er applikation.

Kompetensutveckling för er personal inom radioteknik och radiomätning.