Per Ängskog
Radio Consulting

Knowledge Comes To Those Who Measure!

Håll er uppdaterade

 

Idag krävs mycket speciella kunskaper för att kunna möta de ständigt nya utmaningar som en föränderlig omvärld framkallar. Med elektroniska styrsystem, trådlösa sensorer, radiostyrningar och processövervakning över WLAN ställs allt högre krav på kunskap om vad ett nytt radiosystem kan utsättas för eller vad den nya övervakningsutrustningen kan orsaka.

 

För att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig krävs personal med allt högre kompetens.

 

I nära samarbete med våra kunder tar vi fram den utbildningslösning som är mest lämplig.

 

Mer information om Kompetensutveckling och kurser fås på: per.angskog@parc.se

Vad kan vi erbjuda?

Vi erbjuder en komplett portfölj av tjänster inom radiomätningar, analys, förebyggande arbete och kompetensutveckling.

Vi mäter och karakteriserar er radiomiljö såväl för att lokalisera och identifiera befintliga störningar.

Genom mätningar på plats karakteriserar vi er radiomiljö för att ge underlag för att välja den bästa radiolösningen för er applikation.

Kompetensutveckling för er personal inom radioteknik och radiomätning.